Het Concept


Vanuit het Vordens Ondernemerscafé (lees: het VOC) is een project ontwikkeld en ontstaan genaamd “Van Sinckel”. In 2015 heeft het VOC de zorg uitgesproken over de toenemende leegstand van (winkel)panden in het centrum van Vorden. De Stuurgroep “Hart voor Vorden” is opgericht in samenwerking met de Vordense Ondernemersvereniging (VOV) . Het Project “van Sinckel”, is als eerst project vanuit deze stuurgroep concreet gemaakt door initiatiefnemers Martien Pater en Riske Legtenberg. Stichting Van Sinckel is opgericht in januari 2016 met als doel het centrum van Vorden levendig en actief te houden voor en door de middenstand in de regio Vorden en leegstand te verminderen.

De Doelstelling


Het tegengaan van leegstand van (winkel)panden in het centrum van Vorden en vitaliteit van de dorpskern behouden.

Ondernemers ondersteunen bij het uitvoeren/verkopen van hun bedrijfsactiviteiten/producten door laagdrempelig te zijn in overheadkosten door middel van een locatie te bieden op een commercieel centrale plek voor de regio Vorden, het centrum van Vorden, tegen een redelijke huurprijs.

De Stichting streeft de doelstellingen na zonder winstbejag

Ons Profiel


De Stichting zet in op een hoger maar goed betaalbaar segment. Het aanbod is veelal streekgebonden. Het betreft hier zowel food als non-food producten, ambachten en kunst. Er wordt gestreefd naar een doelgroep die hun wekelijkse gang naar de winkel weten te vinden omdat er een aanbod is van producten met een toegevoegde waarde binnen het aanbod van Vorden.

Daarnaast wordt het assortiment ingezet op het publiek dat winkelt om rond te kijken, informatie wil verkrijgen en bijzondere ambachten die te zien zijn in Vorden wil ontdekken. Denk hierbij aan toeristen.

Onze Organisatie


De stichting heeft een bestuur, het bestuur is eindverantwoordelijk. De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor alle operationele zaken. De bedrijfsleider legt verantwoording af aan het bestuur. De deelnemers vallen onder de bedrijfsleider en ontlenen hun rechten en plichten uit de afgesloten huurovereenkomst. Elke deelnemer sluit een huurovereenkomst** af met de stichting. Naast de Bedrijfsleider zijn er invalkrachten voor een goede continuïteit van de bedrijfsvoering. Invalkrachten kunnen op zowel op vrijwillige basis als op contractbasis ingezet worden. Vrijwilligers zijn er om specifieke taken uit te voeren of om te ondersteunen in de bedrijfsvoering.